Bc. Veronika Houserová

Bakalářská práce

Prezidentské volby v Argentině

Presidential election in Argentina
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem prezidentských voleb mezi lety 2003 a 2015 v Argentině. V rámci popisu voleb jsou představeni hlavní kandidáti, situace před volbami, volební výsledky a volební geografie. Součástí práce je stručný popis politického systému Argentiny pro ucelenější přehled o dané problematice. Metodou bakalářské práce je jedinečná případová studie podle Druláka. Práce je založena …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on description of presidential elections between 2003 and 2015 in Argentina. Within description of these elections the main candidates are introduced and the situation before the elections, results of elections and electoral geography. The part of this thesis is a brief description of the political system of Argentina for a more comprehensive overview of the issue. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tóth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií