Bc. Petr Cafourek

Bakalářská práce

Vliv zákona o kybernetické bezpečnosti na životní cyklus informace ve veřejné správě

Influance of cyber security law to the information lifecycle at public administration
Anotace:
Tato diplomová práce vymezuje životní cyklus informace ve veřejné správě a popisuje vliv zákona o kybernetické bezpečnosti na jeho jednotlivé části. Práce dále přiděluje jednotlivé bezpečnostní opatření k fázím životního cyklu, čímž dává přehled o přímém vlivu zákona o kybernetické bezpečnosti. Práce zahrnuje přehled statistik kybernetických bezpečnostních incidentů v letech 2013,2014 a 2015 pro ukázku …více
Abstract:
This thesis defines information lifecycle at public administration and describes the impact of cyber security law to its individual parts. Work allocates individual security measures in the lifecycle, thus providing an overview of the direct impact of cyber security law. Work includes summary statistics of cyber security incidents in the years 2013, 2014 and 2015 for illustrating trend at cybersecurity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Jurman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta