Barbora Vališková

Bakalářská práce

Energetické zdroje a distribuční sítě jako nástroj politického nátlaku Ruské federace

Energy Resources and Distribution Networks as an Instrument of Political Pressure of Russian Federation
Anotace:
Tématem práce je analýza ruské energetické politiky z hlediska teorie ekonomických sankcí za účelem prokázání či vyvrácení teze o ruském využívání energetických zdrojů jako nástroje politického nátlaku. Zkoumány jsou motivy a cíle Ruské federace vedoucí k případnému užívání energetické zbraně, mechanismus a podmínky fungování tohoto zahraničně politického nástroje, jeho možnosti a perspektivy. Účinnost …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB773

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Pavlína Springerová
  • Oponent: Lenka Špičanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv