Bc. František Valášek

Master's thesis

Rozšíření kampaně Dynamics CRM

Expansion of Dynamics CRM Campaign
Abstract:
This thesis deals with creating extension of Microsoft Dynamics CRM 2011 marketing Campaign. Within this to add required functionality into this system. Part of this extension is WYSIWYG editor, possibility to create personalized emails, to insert images directly into the message body from the Internet or directly from your computer and possibility to send other attachments.
Abstract:
Táto diplomová práca je zameraná na vytvorenie rozšírenia kampane systému Microsoft Dynamics CRM 2011. V rámci neho doplniť do systému požadovanú funkcionalitu. Súčasťou tohto rozšírenia je WYSIWYG editor, možnosť vytvárať personalizované emaily, vkladať obrázky priamo do tela správy z internetu alebo priamo z počítača a možnosť odosielať ďalšie prílohy.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Škrabálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky