Lucie ŽIŽKOVÁ

Bakalářská práce

Bezpečnostní hrozby a rizika České republiky

Security threats and risks of the Czech republic
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a přiblížit smysl a podstatu činnosti státních a bezpečnostních orgánů při zajišťování bezpečnosti občanů České republiky a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Práce má rámcově vymezit a nastínit další možný vývoj bezpečnostního prostředí a připravenost Integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí, krizových situací a odstraňování …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the essence of the activity of the sturdy and security authorities in the Czech republic while providing the security of the inhabitants and solving the extraordinary situation and crisis situation. This work has to outline the security surrounding and disposition of the Integrated rescue system of the Czech republic while facing the crisis management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Behenský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIŽKOVÁ, Lucie. Bezpečnostní hrozby a rizika České republiky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická