Bc. Jiří Oliva

Diplomová práce

Distanční vzdělávání s pomocí Moodle

Distance education with the support of Moodle
Anotace:
Diplomová práce „Distanční vzdělávání s pomocí Moodle“ pojednává o využití distančního vzdělávání a systému pro řízení výuky Moodle. Teoretická část se zabývá problematikou distančního vzdělávání a e-learnigu. Praktická část práce je zaměřena na práci se systémem Moodle a na praktické použití jeho vestavěných nástrojů. Součástí práce je také výzkum, jehož cílem je ověřit, jaké je využití edukačního …více
Abstract:
Diploma thesis „ Distance education with the support of Moodle “ deals with the use of distance learning and learning management system Moodle. The theoretical part deals with distance education and e-learning. The practical part is focused on a practical use of Moodle and use of its built-in tools. The work also contains research whose aim is to determine the use of the educational potential of Moodle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Hyprová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma