Bc. Jiří Oliva

Master's thesis

Distanční vzdělávání s pomocí Moodle

Distance education with the support of Moodle
Abstract:
Diplomová práce „Distanční vzdělávání s pomocí Moodle“ pojednává o využití distančního vzdělávání a systému pro řízení výuky Moodle. Teoretická část se zabývá problematikou distančního vzdělávání a e-learnigu. Praktická část práce je zaměřena na práci se systémem Moodle a na praktické použití jeho vestavěných nástrojů. Součástí práce je také výzkum, jehož cílem je ověřit, jaké je využití edukačního …more
Abstract:
Diploma thesis „ Distance education with the support of Moodle “ deals with the use of distance learning and learning management system Moodle. The theoretical part deals with distance education and e-learning. The practical part is focused on a practical use of Moodle and use of its built-in tools. The work also contains research whose aim is to determine the use of the educational potential of Moodle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Alena Hyprová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education

Theses on a related topic