Kateřina ZAVADSKÁ

Bachelor's thesis

Problematika HIV/AIDS a její dopad na společnost

Problems of HIV/AIDS and its impact on society
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je problematika HIV/AIDS a její dopad na společnost. V práci je nejdříve analyzován vývoj, způsob šíření a současný stav nakažených lidí virem HIV v osmi makroregionech světa. Dále je práce detailněji zaměřená na epidemii HIV/AIDS v Subsaharské Africe a objasňuje hlavní dopady infekce na tamní společnost. Zpracování bylo provedeno na základě českých a zahraničních publikací …viac
Abstract:
The subject of bachelor thesis is problems of HIV/AIDS and its impact on society. In this work is analyzed development first, diffusion way and state of the infected people virus HIV in eight macro worlds regions. The further work is oriented on Sub-saharan Africa epidemic HIV/AIDS and bring out falls main infection of local society. The processing was preform on Czech and external basic publication …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADSKÁ, Kateřina. Problematika HIV/AIDS a její dopad na společnost. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta