Mgr. Vojtěch Král

Bakalářská práce

Přehled dějin obce Bánova s přihlédnutím k jejímu ekonomickému obrazu v 17. století.

Overview of the history of the village Bánov considering its economic picture in the 17th century.
Anotace:
Celý text se dá rozdělit na dvě základní části. V té první přibližuji vývoj obce Bánov od pravěkého osídlení, přes první písemnou zmínku z 11. století, až po konec druhé světové války, čili téměř po současnost. Snažil jsem se o zachycení nejdůležitějších událostí, které měly na chod obce zásadní vliv. V druhé části jsem pak udělal rozbor archivních pramenů ekonomického charakteru v podobě lánových …více
Abstract:
The whole text can be divided into two basic parts. In the first one I´m approaching development of the village Banov from prehistoric settlement, through the first written mention from 11th century, to the end of the world war II., which is almost to the present day. I have been trying to capture the most important events, which had a major influence on the functioning of the village. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma