Bc. Simona Kasáková

Master's thesis

Reforma rozpočtu EU

Reform of the EU budget
Abstract:
This final thesis concerns the revision of the budget of the European Union, which took place in 2008-2009. The first part is devoted to theoretical basis of the budget, which includes a short history, budgetary criteria, creation and control of the budget. It also includes revenue and expenditure structure. The second part includes short historical overview and analyzes the multiannual financial framework …more
Abstract:
Táto záverečná práca sa zaoberá revíziou rozpočtu Európskej únie, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2008-2009. V prvej časti sa venujeme teoretickým východiskám rozpočtu, ktoré zahŕňajú krátku históriu, rozpočtové kritériá, proces tvorby a kontrolu. Obsahuje tiež štruktúru príjmov a výdavkov. Druhá časť zahŕňa krátky historický úvod a analyzuje viacročné finančné rámce z minulých období v náväznosti na …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Reader: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK