Mgr. Vendula Fleischerová

Diplomová práce

Darovací smlouva

Donation Contract
Anotace:
Cílem této práce je komplexní charakteristika darovací smlouvy dle právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Východiskem pro její zpracování je zachycení historického vývoje a širšího sociologicko-kulturního, právního a ekonomického aspektu darovací smlouvy. Práce se zabývá taktéž odlišením darovací smlouvy od smlouvy kupní, jako dvou nejčastějších smluv, na jejichž základě …více
Abstract:
This thesis aims to provide a complex characteristic of a donation agreement as defined in the Civil Code (no. 89/2012). Description of the historical development and wider sociocultural, legal and economic aspects of the donation agreement stipulate the basis of the work. The thesis is also helping to clearly distinguish between donation agreement and sale contract as two most common contract types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Všechny práce