Bc. Kateřina Macounová

Master's thesis

Protektivní faktory a jejich posilování u dětí a mládeže z nízkoprahového zařízení

The protective factors and enhancement children and youth in a low- threshold institution
Abstract:
Diplomová práce se zabývá protektivními činiteli a jejich posilováním sociálními pracovníky u klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. V teoretické části práce, jsou ochranné i rizikové činitele charakterizovány, a s akcentem na sociálně - ekologického pojetí, jsou zasazeny do konceptu resilience. Představeny jsou i další pojmy související s tématem. V rámci zodpovězení hlavní výzkumné otázky …more
Abstract:
The thesis deals with protective factors and enhancement children and youth in a low-treshold institution The theoretical part is protective and risk factors characterized, and special importance is given to social - ecological and resiliency concepts. There are introduced other concepts related to the topic . Within the main research questions the work deals with social workers intervention aimed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií