Petra Vothová

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace Domova Sue Ryder, z.ú.

Analysis of the marketing communication Sue Ryder Home, z.ú.
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá pojmem národní hospodářství a jeho členěním na jednotlivé sektory a charakterizuje hlavní principy. Práce objasňuje uspořádání neziskových organizací, poslání a vize. Další část práce se věnuje teorii komunikace, procesu plánování komunikační strategie a skladbě komunikačního mixu. V praktické části je provedena aplikace teoretických poznatků na konkrétní …více
Abstract:
Bachelor's thesis in theoretical part deals with the concept of the national economy and its division into various sectors and describes the main principles. Work explains the layout of non-government organizations, mission and vision. Another part is devoted to communication theory, communication strategy planning process and the structure of the communication mix. In the practical part I apply the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Martin Musil
  • Oponent: Jan Nový

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45049