Radka Balounová

Diplomová práce

Tekutá modernita & tekutá organizace & tekutá pracovní síla

Liquid modernity & liquid organization & liquid workforce
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konceptem tekuté modernity polského sociologa Zygmunta Baumana a zkoumáním vlivu tekutého prostředí na činnost organizace, která v něm působí. Práce zahrnuje popis možností využití Baumanových teoretických úvah v řídících procesech organizace. Práce je pak také zaměřena na popis vývoje společnosti od pevné modernity do modernity tekuté na základě Baumanova konceptu a popis …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of liquid modernity of Polish sociologist Zygmunt Bauman and examines the influence of the liquid environment on the activities of the organization operating in it. The description of the possibilities offered by Bauman's theoretical considerations in the management processes of the organization is included. The thesis focuses further on the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Jan Hejda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76544