Mgr. Jitka Wichová

Bakalářská práce

Politická participace imigrantů v Norsku

Political participation of immigrants in Norway
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat politickou participaci imigrantů v Norsku a jejich srovnání s většinovou populací. Teoretická část představuje různé koncepty politické participace, motivační teorie politické participace a kdo je přistěhovalec. Tyto pojmy jsou pak použity v analytické části. Cílem druhé části práce je vysvětlit politickou účast norských přistěhovalců pomocí socioekonomického modelu, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze political participation of immigrants in Norway and their comparison with the majority population. The theoretical part introduces different concepts of political participation, motivation theories of political participation and who is an immigrant. These concepts are then used in the analytical part. The goal of the second part of the thesis is to explain the political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie