Mgr. Jitka Wichová

Bachelor's thesis

Politická participace imigrantů v Norsku

Political participation of immigrants in Norway
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat politickou participaci imigrantů v Norsku a jejich srovnání s většinovou populací. Teoretická část představuje různé koncepty politické participace, motivační teorie politické participace a kdo je přistěhovalec. Tyto pojmy jsou pak použity v analytické části. Cílem druhé části práce je vysvětlit politickou účast norských přistěhovalců pomocí socioekonomického modelu, …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze political participation of immigrants in Norway and their comparison with the majority population. The theoretical part introduces different concepts of political participation, motivation theories of political participation and who is an immigrant. These concepts are then used in the analytical part. The goal of the second part of the thesis is to explain the political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science