Bc. Eva Pilmaierová, BSBA

Diplomová práce

Belonging to a group; Group identity and consumer culture

Belonging to a group; Group identity and consumer culture
Anotace:
The proverbial saying `we are what we consume` is nowadays a widely accepted, social phenomena that contributes to and reflects our identities. Working with this notion, this diploma thesis will look into identity forming, whether it being individual, group or brand oriented, in the consumer culture. This thesis will provide a variety of academic evidence, i.e. related research works, to support this …více
Abstract:
Rčení: „Jsme to, co jíme“, nebo přesněji pro mou práci –konzumujeme, je dnes uznáváno jako akceptovaný sociální fenomén, který napomáhá a zrcadlí naše identity. Tato diplomová práce pracuje s touto tezí a podívá se na formování identit, ať už jedince, skupiny nebo značek, v konzumní kultuře. Práce poskytne řadu akademických prací, jenž podpoří toto na první pohled pouze lidové moudro, avšak s praktickým …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Práce na příbuzné téma