Mgr. Zuzana Ježíková

Bakalářská práce

Modelování v říční sítí (Modelování distribuce a osudu polutantů v aquatických ekosystémech - prostorové modelování, box modely, GIS)

Modelling of environmental variables in river networks
Anotace:
Problematika modelování v říčních sítích je dosud nepříliš probádané odvětví. Hlavně metody klasického prostorového modelování narážejí v říčních sítích na řadu překážek. Říční síť je poměrně specifická z hlediska prostorových vzdáleností a vyžaduje kromě vzdálenosti započítat i její směr. Cílem této práce je především pochopit danou problematiku a vytvořit přehled dosud použitých metod, které se pro …více
Abstract:
The problems of modeling in river network are not explored well till now. Mainly the methods of classical spatial modeling in river network have many problems. River network is quite specific from the view of spatial distances and its direction is important to be considered too. The aim of this thesis is especially to understand given problems and create a review of used methods which are used for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta