Bc. Daniel Ďurian

Bachelor's thesis

Webový framework na vytváranie dashboardov vizualizujúcich analýzy environmentálnych dát

A web framework for creating dashboards visualizing environmental data analyses
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the development of a web framework aimed at creating configurable and interactive dashboards for the EnviLab platform, developed at the Institute of Computer Science of Masaryk University in collaboration with the Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences (GCRI) - CzechGlobe. The primary goal is to create a tool that enables efficient creation …viac
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zameriava na vývoj webového frameworku určeného na tvorbu konfigurovateľných a interaktívnych dashboardov pre platformu EnviLab vyvíjanú na Ústave výpočtovej techniky Masarykovej univerzity v spolupráci s Ústavom výskumu globálnej zmeny AV ČR, v.v.i. CzechGlobe. Jej hlavným cieľom je vytvoriť nástroj umožňujúci efektívnu tvorbu dashboardov určených na analýzy a vizualizácie …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2024
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Terézia Slanináková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Informatics