Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Disertační práce

Objektivizace a optimalizace hodnocení kartografické symboliky pro mapy v krizovém řízení

Objectification and optimization of the evaluation of cartographic symbology for maps in crisis management
Anotace:
Disertační práce je zaměřena na hodnocení map pro krizové řízení. Problematika hodnocení těchto specifických map je nahlížena především z hlediska jejich celkové použitelnosti, přičemž jsou podrobně rozebrány všechny aspekty, které její úroveň významně ovlivňují. V úvodní teoretické části jsou nejdříve vymezeny hlavní i dílčí cíle práce a použité metody. Poté je celá problematika zasazena do rámce …více
Abstract:
This thesis is focused on evaluation of maps for crisis management. The evaluation of the maps is primarily based on usability analysis that includes all relevant aspects. In the first part of the thesis main and partial objectives and methods are specified. The issues of map usability are set to the framework of theoretical cartography that shows some possible approaches to the evaluation of cartographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marian Rybanský, CSc., prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta