Bc. Miroslava Chovančíková

Diplomová práce

Spišské nářečí a vlivy polštiny a němčiny na jeho vývoj

Spiš dialect and influences of Polish and German on its development
Abstract:
The diploma thesis is focused on historical and political development of Spiš region until now under the influence of surrounding areas (Poland, Hungary and the Czech Republic). The diploma thesis refers to the language situation in Slovakia – especially the development of Slovak standard language and its dialects as well. In the diploma thesis are particularized Eastern Slovak dialects – mainly Spiš …více
Abstract:
Práca sa zaoberá historicko-kultúrnym vývojom regiónu Spiš až do súčasnosti pod vplyvom okolitých krajín (Poľsko, Uhorsko/Maďarsko a Česko). Práca tiež poukazuje na jazykovú situáciu na Slovensku, tzn. na vývoj slovenského spisovného jazyka a slovenských nárečí. V práci sú špecifikované východoslovenské nárečia, pričom najväčší dôraz sa kladie na spišské nárečia. Práca tiež obsahuje klasifikáciu jazykov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Hrancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Filologicko-areálová studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.