Bc. Petra Klímová

Bakalářská práce

Integrativní/inkluzivní škola - vzdělávání dětí předškolního věku s tělesným postižením

Integrative/Inklusive School - Education of Preschool Children with Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na integraci, inkluzi a vzdělávání dětí předškolního věku s tělesným postižením. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů týkajících se tělesného postižení, integrace, inkluze a vzdělávání dětí s tělesným postižením. Praktická část prezentuje realizované výzkumné šetření kvantitativní metodou pomocí dotazníků, zaměřených na postoje a názory učitelů a rodičů dětí z mateřských …více
Abstract:
The thesis is focused on the integration, inclusion and education of preschool children with disabilities. The theoretical part deals with the definition of terms related to physical disability, inclusion and education of children with disabilities. The practical part presents the research carried out quantitative survey method using questionnaires focused on the attitudes and opinions of teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta