Ing. Lucie Farlíková

Bakalářská práce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (postavení a úkoly jím zajišťované)

Office for the Protection of Competition (its Status and Activities)
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jeden z ústředních orgánů státní správy ČR – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem práce je analyzovat jeho postavení, vzájemné vztahy s jinými státními orgány a jeho činnost v jednotlivých oblastech jeho působnosti, tj. v oblasti ochrany hospodářské soutěže, v oblasti veřejných zakázek, významné tržní síly a veřejné podpory. Mezi nejvýznamnější činnost …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on one of the central authorities in state administration – Office for the Protection of Competition. The goal of this thesis is to analyze status of this authority, its relationship to other state authorities, and its responsibilities in the area of competition protection, public procurement, significant market power and state aid. One of the most important activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta