Ondřej FRYDRYCH

Bakalářská práce

Fenomenologie smíchu, humoru a komična

Phenomenology of laughter, humor and comic
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce zachycuje fenomén smíchu a okruhy se smíchem spojené. Na samotný smích nazírá z mnoha úhlů. Od historického pohledu, přes sociální, až po teoretický, v rámci tří nejvýraznějších a nejznámějších teorií. Název práce Fenomenologie smíchu, humoru a komična odkazuje na oblasti, které jsou se smíchem spojeny. Tyto oblasti pak zkoumá jednotlivě, dává je do kontextu a spojitosti …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of laughter and areas associated with laugh. It sees laugh from different angles. From a view of historical perspectives, through social, and the theoretical point of view, and in perspective of three most prominent and best-known theories. Title of thesis Phenomenology of laughter, humour and comedy refers to topics that are asso-ciated with a laugh. These areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016
Zveřejnit od: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Dr. phil. Lenka Naldoniová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRYDRYCH, Ondřej. Fenomenologie smíchu, humoru a komična. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie