Lukáš Vašut

Diplomová práce

Vliv změn okolí na řízení IT projektů v podniku v době hospodářské krize.

Influence of changes in the environment of a company on IT projects during the economic crisis
Anotace:
V této diplomové práci na téma "Vliv změn okolí podniku na průběh IT projektů v době hospodářské krize" je řešena otázka vlivu okolí a změn tohoto okolí na průběh a řízení IT projektů ve vybrané organizaci. Práce je pojata jako případová studie, ve které jsou analyzovány tři projekty. První dva jsou podrobeny zkoumání nejen průběhu projektu, ale také řízení jeho jednotlivých částí. Jejich nedostatky …více
Abstract:
This thesis "Influence of changes in the environment of a company on IT projects during the economic crisis" deals with the impact of outside influences and changes in the environment on the course and management of IT projects in a selected organization. The work is conceived as a case study in which three projects are analyzed. In the first two projects, not only the course of the projects is examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Vlasta Střížová
  • Oponent: Ján Borlok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21180