Khánh Huyen PHAMOVÁ

Bachelor's thesis

Vietnamská Angličtina. Lingvistická analýza mluvené angličtiny vietnamských mluvčích se zaměřením na fonologii.

Vietnamese English. A Linguistic Analysis of English Produced by Vietnamese Speakers with the Focus on Phonology
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Vietnamese English. The main aim of this work is to examine the influence of the native language, in this case, Vietnamese on English. And it is compared with the influence of the Czech language on English pronunciation. This thesis is based on a comparative analysis of the pronunciation of Vietnamese speakers, who live either in Vietnam or in the Czech Republic. Participants …viac
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vietnamskou angličtinu a zkoumá vliv mateřského jazyka, v tomto případě vietnamštiny, a prvního naučeného jazyka, češtiny, na anglickou výslovnost. Cílem práce je zjistit a porovnat vliv těchto dvou odlišných jazyků na produkci angličtiny. Práce je založena na komparativní analýze anglické výslovnosti vietnamských mluvčí žijících ve Vietnamu nebo v České republice. Tohoto …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PHAMOVÁ, Khánh Huyen. Vietnamská Angličtina. Lingvistická analýza mluvené angličtiny vietnamských mluvčích se zaměřením na fonologii.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta