Ivana Vandlíčková

Bachelor's thesis

Vytváranie podnikateľských sietí (franchising) ako foriem podnikania

Abstract:
Práca sa zaoberá dôvodmi, prečo sú podnikateľské siete výhodné pre podnikanie, hovorí o rôznych druhoch podnikateľských sietí a podrobnejšie sa venuje franchisingu. Tiež sa zaoberá výhodami a nevýhodami pri zakladaní a samotnom fungovaní sietí. V druhej časti sa venuje konkrétnemu príkladu franchisingu - firme Yves Rocher. Súčasťou tejto časti je dotazník, v ktorom sú otázky týkajúce sa spoločnosti …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2008
  • Vedúci: Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4942

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.