Theses 

Návrh na změnu organizační kultury v podniku – Bc. Barbora Lišková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Lišková

Bakalářská práce

Návrh na změnu organizační kultury v podniku

A draft amendment to the organizational culture within the company

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza stávající organizační kultury ve sledovaném podniku. Náplní teoretické části jsou obecné charakteristiky organizační kultury, její vliv na výkonnost podniku, metody diagnostiky a utváření žádoucí organizační kultury. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření.

Abstract: The goal of this bachelor work is an analysis of an existing organizational culture in the monitored company. The theoretical part is devoted to the general characteristics of organizational culture and its impact on business performance, methods of diagnosis and creating appropriate organizational culture. In the practical part the results of the research are evaluated.

Klíčová slova: Kultura, organizační kultura, organizační kultura a výkonnost organizace, žádoucí organizační kultura, diagnostika organizační kultury. Culture, organizational culture, organizational culture and organizational performance desired organizational culture, organizational culture diagnosis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Marcela Korčeková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz