Michaela Jiráková

Bakalářská práce

Postoje vůči lidem se zrakovým postižením a poskytovaná podpora v ČR

Attitudes towards Persons with Visual Impairment and the Support Provided in the CZ
Anotace:
Bakalářská práce je věnována postojům k lidem se zrakovým postižením a podpoře poskytované v ČR. Zkoumá postoje a přístup sociálních pracovníků k osobám se zrakovým postižením, jejich znalosti této problematiky a dále postoje osob se zrakovým postižením k jim poskytované podpoře.Teoretická část práce je věnována charakteristice zrakového postižení a s ním spojenými specifiky, objasnění pojmu sociální …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with attitudes towards visually challenged persons and thesupport provided in the Czech Republic.The paper investigates the attitudes andapproach of social workers to visually chalenged persons, their knowledge of thewhole range of problems, as well as attitudes of visually challenged persons to thesupport they are provided with.The theroretical part of the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB8242

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
 • Oponent: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pzqp05 pzqp05/4
30. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
30. 5. 2016
Kohout, J.
31. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.