Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Bachelor's thesis

Využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu školami a školskými zařízeními v České republice: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Effectivity of exploitation of financial resources from the European Social Fund by schools and school establishments in the Czech Republic
Anotácia:
Práce „Využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu školami a školskými zařízeními v České republice: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ se zabývá evropskou spoluprací v oblasti vzdělávání, na jejímž základě byl vytvořen Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Práce se pak především zaměřuje na jmenovaný Operační program a analyzuje efektivitu čerpání …viac
Abstract:
The thesis “Exploitation of financial resources from the European Social Fund by schools and school establishments in the Czech Republic: The Education for Competitiveness Operational Programme“ deals with the European cooperation in the field of education on the basis of which was founded The Education for Competitiveness Operational Programme. The thesis targets mainly the mentioned Operational Programme …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Verner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií