Bc. Jan Bernášek

Bachelor's thesis

Náboženská pouť v současném sociologickém bádání

Religious pilgrimage in contemporary sociological study
Abstract:
Tato práce se zabývá fenoménem náboženských poutí a pokouší se zmapovat základní směry, jimiž se současné bádání o poutnictví ubírá. Nejprve je představen turnerovský model, založený na konceptech liminarity a communitas, který znamenal po jistou dobu takřka paradigmatický přístup k poutnictví a je stále využívána jako jeden z nástrojů k analýze náboženských cest. Dále je pozornost věnována podobám …more
Abstract:
This thesis deals with the phenomenon of pilgrimage and it tries to map out basic approaches of the current pilgrimage research. First, the Turner approach is introduced. This model is based on the concepts of liminarity and communitas. This approach was, for a certain period of time, equaled with the paradigm about pilgrimages and is still being used as one of the main tools for pilgrimage analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Šárka Syslová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií