Mgr. Bc. Alena Kubíková

Bakalářská práce

Časopisy pro děti v období tzv. normalizace

Children’s periodicals during the period of so-called normalization
Anotace:
Bakalářská práce v přehledu sleduje podobu časopisů pro děti a mládež vycházejících v období tzv. normalizace. Hlavní pozornost věnuje časopisům Mateřídouška, Ohníček a Sluníčko, jejichž obsah analyzuje v návaznosti na soudobé politické poměry.
Abstract:
Bachelor thesis monitors form of magazines for children and youth which were published in period of so-called normalization. Primary attention is concentrated on these magazines: Mateřídouška, Ohníček and Sluníčko. Their content is analysed in connection with contemporary political situation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta