Roman Prchal

Diplomová práce

Návrh systému evidence přepravy nebezpečných látek po železničních tratích

A Proposal for a Registration System for the Railway Transport of Hazardous Materials
Anotace:
Roman Prchal , Návrh systému evidence přepravy nebezpečných látek po železničních tratích, diplomová práce, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2010, Práce přináší ucelený pohled na převoz nebezpečných věcí po železniční trati s důrazem na její evidenci. První část práce provádí přepravou nebezpečných věcí. Řeší podmínky manipulace s nebezpečnými látkami a zdůrazňuje minimalizaci možných odchylek od jednotlivých …více
Abstract:
Roman Prchal , A Proposal for a Registration System for the Railway Transport of Hazardous MaterialsGraduation theses, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2010, Thesis represents overview of rail transport of hazardous materials with emphasis on registration system. The first part deals with transport of hazardous materials, conditions of handling and higlights the minimalization of potential discrepancies from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Isabela Bradáčová
  • Oponent: Roman Kabiesz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu

Práce na příbuzné téma