František Podrazil

Bachelor's thesis

Implementace Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v malém měřítku

Small-scale ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Implementation
Abstract:
Tato práce představuje knihovnu ITIL 2011 a její jednotlivé části. Podrobněji se zaměřuje na pojem "Best Practices". Popisuje možnosti využití této metodiky pro podniky s malým IT oddělením a možnosti implementace součástí ITIL a standardizace procesů v těchto podnicích. Cílem je zpracování obecných zásad implementace a upozornění na nejčastější chyby. Praktická část analyzuje aktuální stav řízení …more
Abstract:
This bachelor thesis presents ITIL 2011 library, its individual parts and also focuses on the concept of "Best Practices". This thesis describes the possibility of utilization ITIL framework for companies with small IT department and opportunities of standardization of processes. Objective is processing of general principles for implementation and revelation of the most common mistakes during implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2015
Accessible from:: 3. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lukáš Králík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Podrazil, František. Implementace Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v malém měřítku. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe