Mgr. Ondřej Volčík

Bakalářská práce

Osobnost a dílo Josefa Válka

The personality and life’s work of Josef Válek
Anotace:
Tato práce představuje osobnost a dílo Josefa Válka, regionálního badatele zkoumajícího svůj rodný region, moravské Valašsko, především po stránce historické a národopisné. Josef Válek (1871-1937) se aktivně zapojil do národopisných aktivit již ve studentských letech, kdy přispěl k prezentaci moravského Valašska na Národopisné výstavě českoslovanské. Národopisu a historii tohoto kraje se věnoval po …více
Abstract:
This thesis presents the personality and life’s work of Josef Válek, a regional researcher focusing on his native territory, moravian Wallachia, from a historical and ethnological perspective. Josef Válek (1871-1937) was involved in ethnological activities since his student years, when he contributed to the presentation of moravian Wallachia at the Czechoslavic ethnographical exhibition. He focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karel Altman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie