Mgr. Ondřej Volčík

Bachelor's thesis

Osobnost a dílo Josefa Válka

The personality and life’s work of Josef Válek
Abstract:
Tato práce představuje osobnost a dílo Josefa Válka, regionálního badatele zkoumajícího svůj rodný region, moravské Valašsko, především po stránce historické a národopisné. Josef Válek (1871-1937) se aktivně zapojil do národopisných aktivit již ve studentských letech, kdy přispěl k prezentaci moravského Valašska na Národopisné výstavě českoslovanské. Národopisu a historii tohoto kraje se věnoval po …more
Abstract:
This thesis presents the personality and life’s work of Josef Válek, a regional researcher focusing on his native territory, moravian Wallachia, from a historical and ethnological perspective. Josef Válek (1871-1937) was involved in ethnological activities since his student years, when he contributed to the presentation of moravian Wallachia at the Czechoslavic ethnographical exhibition. He focused …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Karel Altman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Ethnology