Denisa KŘÍŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Příměstský tábor DDM Magnet Mohelnice

Suburban camp DDM Magnet Mohelnice
Abstract:
Cílem bakalářského projektu je vytvořit příměstské tábory, které by dětem základních škol nabídly nové možnosti trávení volného času, během letních prázdnin. V práci je uveden program na jednotlivé dny, včetně rozepsaných aktivit, podrobného harmonogramu, personálního zabezpečení a rozpočtu. Pro případ nepříznivého počasí jsou uvedeny i další možnosti výletů a činností, které lze s dětmi vykonat.
Abstract:
The aim of the bachelor project is to create suburban camps that would offer new leisure opportunities for primary school children during the summer holidays. In thesis includes a program for individual days, including activities, detailed schedule, staffing and budget. In case of bad weather, there are other possibilities for trips and activities that can be done with children.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽKOVÁ, Denisa. Příměstský tábor DDM Magnet Mohelnice. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Palacký University Olomouc

Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology

Bachelor programme / field:
Pedagogy / Social Pedagogy

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses q02umy q02umy/2
10/6/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10/6/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.