Bc. Lucia Ivančová

Diplomová práce

Eliminovanie rizík elektronického bankovníctva

Eliminate the risks of e-banking
Abstract:
The diploma thesis is concerned with electronic banking, its security and its development in the conditions of Slovak Republic. The first chapter is aimed to theoretical definition of electronic banking. The second chapter is aimed to security and risk elimination of electronic banking. The third chapter analyzes electronic banking in the selected commercial banks in Slovak Republic and provides trends …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá elektronickým bankovníctvom, jeho bezpečnosťou a rozvojom v podmienkach SR. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie elektronického bankovníctva. Druhá kapitola je zameraná na bezpečnosť a na elimináciu rizík elektronického bankovníctva. Tretia kapitola analyzuje elektronické bankovníctvo vo vybraných komerčných bankách a prináša trendy a možnosti ďalšieho rozvoja …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance