Zdeněk Škrabánek

Diplomová práce

Loutkové divadlo v Humpolci 1945 - 1989. Přežití tradice

The puppet theatre in Humpolec (1945-1989). Survival tradition
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu fungování Loutkového divadla v Humpolci v letech 1945-1989. Komparuje obecný kulturní vývoj této oblasti s konkrétními reáliemi v místním regionálním loutkovém souboru. Usiluje o podchycení specifik vývoje humpoleckého loutkového divadla na pozadí obecného kulturního a politického vývoje v Československu. Heuristika vychází ze studia soukromého archivu Loutkového divadla …více
Abstract:
This thesis analizes the existence of puppet theatre in Humpolec in a period from 1945 to 1989. Progress of culture in general is compared with local facts in the case of regional puppet theatre. The thesis shows some specific progresses of puppet theatre in Humpolec in this cultural period. Heuristic method of this thesis comes-out of research in private archives of puppet theatre in Humpolec, studding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM349

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ondřej Felcman, Jan Mervart
  • Oponent: František Nesejt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk, Učitelství pro střední školy - dějepis