Theses 

Kondice přijímaných studentů na Gymnázium Brno Vídeňská – Mgr. David Kosař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. David Kosař

Bakalářská práce

Kondice přijímaných studentů na Gymnázium Brno Vídeňská

Physical activity level of students from Gymnazium Brno Vídeňská

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj fyzické kondice u studentů v prvních ročnících na Gymnáziu Brno Vídeňská a vývojem kondice u vybraného souboru žáků od prvního ročníku po čtvrtý. V práci jsou porovnané ročníky od školního roku 2007/08 až do 2012/13 na základě vybraných motorických testů vykonávaných na škole. V teoretické části seznamuje s motorickými testy a jejich vývojem, motorickými schopnostmi a ontogenezí člověka.

Abstract: This bachelor thesis is focused on physical condition of first grade Gymnasium Brno Videňská students and progress of improvement in chosen group of student from first to the last grade. In this thesis are compared grades 2007/08 to 2012/13 based on chosen motor test performed at school. In the theoretical part are described motor tests and their improvement, motor skills and ontogeny of man.

Klíčová slova: Fyzická kondice, zdatnost studentů, motorický test, motorické schopnosti, physical condition, physical activity level, motor test, motor skills

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jindřich Pavlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz