Lenka Bouřilová

Bachelor's thesis

AIDS in the countries of sub-saharan Africa: causes, state and impacts

AIDS v zemích subsaharské Afriky: příčiny, stav a důsledky
Abstract:
V první části práce popisuje nejčastější příčiny vzniku a šíření HIV/AIDS v subsaharské Africe. Ve druhé kapitole shrnuje současný stav onemocnění v subsaharské Africe a ve světě z kvantitativního a kvalitativního hlediska a nastiňuje výhled do budoucnosti. Třetí kapitola je věnována nejzávažnějším dopadům nemoci pro země subsaharské Afriky, popřípadě pro celý svět s důrazem na ekonomické, demografické …more
Abstract:
In the first part of the work are described the most frequent causes of the origin and spread of HIV/AIDS in sub-saharan Africa. The second part of the work summarizes the state of infection in sub-saharan Africa from quantitative and qualitative aspect and adumbration of AIDS outlook. The last part is focusing on the most serious impacts of illness for sub-saharan Africa and the whole world with emphasis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: Eva Cihelková
  • Reader: Marie Popovová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15793