Bc. Pavlína Vérostová

Bakalářská práce

Dětské prekoncepce fenoménu rodina v předškolním vzdělávání

Children's preconceptions of family phenomenon in preschool education
Anotace:
Cílem bakalářská práce „Dětské prekoncepce fenoménu rodina v předškolním vzdělávání“ je zjistit, jaké představy mají děti předškolního věku o rodině a jak ji chápou. Teoretická část se zabývá dětskými prekoncepcemi a jak je můžeme diagnostikovat. Dále pojednává o rodině, jaké funkce rodina má a o výchově v rodině. Popisuje stadia vývoje dítěte a vývoj dětské kresby. Praktická část obsahuje osm případových …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Children´s preconceptions of family phenomenon in preschool education“ is to find out what image childrens of preschool age have about family and how they understand the concept of it. Theoretical part focuses on children´s preconceptions and its diagnoses. Furthermore, it describes family, its function and upbringing within the family. Development stages of child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy