Theses 

Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči – Mgr. Jana Podrazilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Podrazilová

Bachelor's thesis

Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči

Single mothers life situation with handicapped child in Trebic

Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice matek - samoživitelek s dětmi s kombinovaným postižením jako celku, popisuje mentální retardaci a zrakové postižení, vzdělávání a možnosti zaměstnání. Dále pak popisuje jednotlivé životní situace, s kterými se musí tato matka vyrovnávat.Pomocí kvalitativního výzkumu jsou zkoumány okolnosti, které vedou matky k současnému chování a jednání a další související skutečnosti

Abstract: Bachelor´s thesis deals with the issue of single mothers with children combined disabilities , as a whole, describes mental retardation and visual disability, education and employment opportunities. Furthermore, it describes the individual life situation,with which the mother balance.Using qualitative research are explored the circumstances that lead to child behavior and the current negotiations and other related facts.

Keywords: metnální retardace, zrakové postižení, osamělá matka, životní situace, malé město, prožitá zkušenost, kombinované postižení, společnost mental retardation, visualy impaired, lonely mother, life situations, small town, experienced, combined disability, society

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/5/2019 22:55, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz