Theses 

Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči – Mgr. Jana Podrazilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Podrazilová

Bakalářská práce

Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči

Single mothers life situation with handicapped child in Trebic

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice matek - samoživitelek s dětmi s kombinovaným postižením jako celku, popisuje mentální retardaci a zrakové postižení, vzdělávání a možnosti zaměstnání. Dále pak popisuje jednotlivé životní situace, s kterými se musí tato matka vyrovnávat.Pomocí kvalitativního výzkumu jsou zkoumány okolnosti, které vedou matky k současnému chování a jednání a další související skutečnosti

Abstract: Bachelor´s thesis deals with the issue of single mothers with children combined disabilities , as a whole, describes mental retardation and visual disability, education and employment opportunities. Furthermore, it describes the individual life situation,with which the mother balance.Using qualitative research are explored the circumstances that lead to child behavior and the current negotiations and other related facts.

Klíčová slova: metnální retardace, zrakové postižení, osamělá matka, životní situace, malé město, prožitá zkušenost, kombinované postižení, společnost mental retardation, visualy impaired, lonely mother, life situations, small town, experienced, combined disability, society

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz