Theses 

Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic – Ella Rozmanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ella Rozmanová

Master's thesis

Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic

Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: "Dome Prag" in Czech Republic

Abstract: Práce poskytuje strategický manažerský přístup založený na modelu Aaker (2013) pro nový realitní projekt "Dome Prag" od společnosti Europa Capital. První kapitola je teoretický přehled literatury, na které spočívá praktická aplikace. Kombinace literatury od Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) a Sirgy (2014) byla aplikovano pro prizspusobeni Aakarove modelu a přinašenim hodnoty a nové poznatky na nový projekt 'Dome Prag'. Praktická část se skládá z externí a interní analýzy, která zjistila, že příležitost pro Dome Prag lze nalézt na současném vysoce konkurenčním trhu v oblasti nemovitostí v České republice prostřednictvím rozvoje jako cílové agentury pro jednu ze dvou identifikovaných strategických skupin: "ruský segment" a "luxusní" skupina. Malý průzkum potvrdil navrhovanou krátkodobou zákaznickou základnu a poskytl přehled o jejich preferované velikosti, typu a ceně nemovitostí. Práce končí návrhem konkrétního strategického plánu a marketingového mixu pro "Dome Prag".

Abstract: The thesis provides a strategic management approach for Europa Capital's new real estate project 'Dome Prag' based on Aaker's model (2013). The first chapter is a theoretical overview of the literature upon which the practical application is based. A combination of literatures from Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) and Sirgy (2014) were applied to create adaptations to Aaker's strategic model in order to bring forth value and new insights for the company's new project. The practical part consists of the external and internal analysis which have identified that opportunity can be found in the saturated real estate market in the Czech Republic through developing as a targeted agency for either of the two identified strategic groups: 'Russian segment' and 'Luxury' group. A small survey confirmed the proposed short-term customer base and gave insights into their preferred size, type and price of real estate. The thesis concludes with a proposal for a concrete strategy plan and a marketing mix for 'Dome Prag'.

Keywords: Nemovitost, Návrh strategické analýzy, Dome Prag, Praha, David Aaker

Keywords: Strategic analysis proposal, Dome Prag, Real estate, David Aaker, Prague

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Markéta Lhotáková
  • Reader: Ivan Orsag

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69437

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 23:25, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz