Theses 

Spotřebitel jako dlužník ze směnky – Bc. Michaela Šoustarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Šoustarová

Diplomová práce

Spotřebitel jako dlužník ze směnky

Consumer as a Debtor of a Bill of Exchange

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou tzv. spotřebitelských směnek. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na vymezení funkcí směnek a pojem spotřebitele, třetí a čtvrtá kapitola analyzuje právní úpravu spotřebitelských úvěrů s ohledem na směnečné právo. Podstatou této práce je zhodnocení právní úpravy spotřebitelských úvěrů v oblasti směnečného práva a související judikatury. Poslední část této práce je krátkým exkurzem do části slovenského směnečného práva zabývající se ochranou spotřebitele.

Abstract: This thesis deals with the issue of bills of exchange. The first two chapters focus on the purpose of bills of exchange and define the term of the consumer; the third and fourth chapters analyze the legislation concerning bills of exchange in their respective legal areas. The purpose of the thesis is to evaluate the existing legislation on bills of exchange in said legal areas and any related judicature. The last part of this thesis serves as a brief preview of the Slovakian law on bills of exchange which deals with protection of the consumer.

Klíčová slova: směnka, platební směnka, zajišťovací směnka, spotřebitel, spotřebitelský úvěr, ochrana spotřebitele, zákon o spotřebitelském úvěru, bill of exchange, payment bill, the custodial bill od exchange, consumer, consumer credit, protection of consumer, Consumer Credit Act

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz