Theses 

Pohybová aktivita vysokoškolských studentů v ČR a Španělsku – Bc. Dan Rambousek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dan Rambousek

Diplomová práce

Pohybová aktivita vysokoškolských studentů v ČR a Španělsku

Physical activity of university students in the Czech Republic and Spain

Anotace: Tato diplomová práce řeší problematiku pohybové aktivity. Zabývá se jejím významem v souvislosti s civilizačními chorobami. Dále je zde charakterizována tělesná výchova na Masarykově univerzitě a Universitat de Valencia. Výzkumná část práce obsahuje výsledky komparace pohybové aktivity studentů těchto univerzit.

Abstract: This thesis addresses the issue of physical activity. It deals with its meaning in the context of civilization diseases. There is also described physical education at Masaryk University and University of Valencia. The research part includes a comparison of the level of physical activity of students at these universities.

Klíčová slova: pohybová aktivita, komparace, studenti, University of Valencia, Masarykova univerzita, physical activity, comparison, students, Masaryk University

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:55, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz