Vendula Šáchová

Diplomová práce

Management vzácných nemocí v České republice - Cost of Illness cystické fibrózy

Management of Rare Diseases in Czech Republic- Cost of Illness Cystic Fibrosis
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat problematiku vzácných nemocí z hlediska jejich podstaty a nynější situace v České republice. Jako modelová nemoc byla vybrána cystická fibróza. Hlavním cílem této práce je vyčíslit náklady na léčbu cystické fibrózy a rozbor jejich struktury u kohort pacientů ve třech zkoumaných letech.
Abstract:
This diploma thesis describes the issue of rare diseases in terms of their essence and the situation in the Czech Republic nowadays. As a disease model was chosen cystic fibrosis. The main goal of this work is to quantify the cost of treatment of cystic fibrosis for three consecutive years and to analyse their structure in the cohorts of patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2012
  • Vedoucí: Rudolf Střítecký
  • Oponent: Milan Macek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34026

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma