Theses 

Rozbor a návrh aplikace pro digitální měnu Bitcoin – Bc. František DRDÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. František DRDÁK

Diplomová práce

Rozbor a návrh aplikace pro digitální měnu Bitcoin

Analysis and implementation of application for digital currency Bitcoin

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na téma virtuální kryptoměny Bitcoin. Teoretická část práce je rozdělena na několik kapitol. V první řadě jde zejména o kapitolu obsahující základní informace o této měně, historii, její vývoj do současnosti a také principy fungování této měny. Protože, jde o měnu založenou na kryptografických principech je následně zařazena kapitola shrnující kryptografické techniky, které je nutné pro znát pro následnou analýzu této měny. V dalších částech je pak rozpracována detailní analýza principů Bitcoinu. Hlavním bodem této analýzy je systém transakcí, decentralizovaná historie, dále pak spojování transakcí do bloků a následné vytváření blok chainu. Je zde také vysvětlen princip P2P sítí. Praktická část této práce je zaměřena na analýzu a návrh platební aplikace pro mobilní zařízení. Je zde využíváno open-source knihoven např. BitcoinJ. Aplikace je vyvíjena v programovacím jazyce Java s vzužitím pluginu pro přenosná zařízení, které pracují pod operačním systémem Android. Pro účely analýzy a návrhu grafického uživatelského prostředí je použito UML diagramů. K zpřesnění tohoto UML návrhu byl využit volně dostupný grafický software a výsledné zpracování je též součástí této práce.

Abstract: The thesis is focused on the topic of virtual cryptocurrency Bitcoin. The theoretical part is divided into several chapters. First of all, there is a chapter containing basic information about the currency's history, its development to the present, as well as principles of operation of this currency. Because it is a currency based on cryptographic principles next chapter summarizing cryptographic techniques, which is necessary to know for subsequent analysis of this currency. In other parts is elaborated a detailed analysis of the principles of Bitcoin. The main point of this analysis is a system of transactions, decentralized history, then joining the transactions into blocks and in the end creating blockchain. It also explains the principle of P2P networks. The practical part of this work focuses on the analysis and design of payment applications for mobile devices. There used open-source libraries such BitcoinJ. The application is developed in Java programming language with plugin for portable devices, which work under the operating system Android. For the purposes of analysis and design of graphical user interface is used UML diagrams. The specification of the UML diagrams was utilized by freely available graphics software and the result is also included in this work.

Klíčová slova: bitcoin, P2P sítě, kryptoměna, peníze, blok, blok chain, transakce, adresa, protokol, peněženka, klient, miner, pool, target, peer, uzel sítě, kryptografie, šifrování, dešifrování, klíč, hashovací alogritmus, digitální podpis, BitcoinJ

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36859 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

DRDÁK, František. Rozbor a návrh aplikace pro digitální měnu Bitcoin. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 04:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz