Štefan BÉRES

Bakalářská práce

Biologie roháče obecného (Lucanus cervus Linné, 1758) a současný výskyt na území ČR a v Ústeckém kraji

Anotace:
Práce má rešeršní charakter. Cílem této práce je shrnout dosavadní znalosti o roháči obecném (Lucanus cervus Linné, 1758), jeho biologii a výskytu v České republice a v Ústeckém kraji. Dále je práce doplněná vlastním pozorováním vybrané lokality a v závěru je zhodnocen současný stav tohoto druhu.
Abstract:
This thesis is a research retrieval. The aim of this paper is to summarize current knowledge about the stag beetle (Lucanus cervus Linne, 1758), its biology and occurrence in the Czech Republic and in the region of Usti region. Further, work is complemented by personal observation of selected site and finally assesses the current situation of this species.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÉRES, Štefan. Biologie roháče obecného (Lucanus cervus Linné, 1758) a současný výskyt na území ČR a v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie-Biologie